وب سایت رسمی حمید رحیمی بافرانی 

مجسمه ساز و گرافیست

Menu

​​Contact me

Mail: info@hamidsculpture.ir
​​​​​​​Instagram: hamid_sculpture
Tell: +98912-379-3931

HAMID RAHIMI BAFERANI OFFICIAL WEBSITE​​​​​​​