وب سایت رسمی حمید رحیمی بافرانی 

مجسمه ساز و گرافیست

مجموعه هویت (مجسمه های برنزی خرس قطبی)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه هویت (مجسمه های برنزی کرگدن)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه هویت (مجسمه های برنزی فیگوراتیو)

 COLLECTION : IDENTITY 

مجموعه عجایب مخلوقات (مجسمه های برنزی )

 COLLECTION :AJAIEB AL-MAKHLUGAT 
 SEDUCER​​​​​​​

مجموعه عجایب مخلوقات (مجسمه های برنزی )

 COLLECTION :AJAIEB AL-MAKHLUGAT 
 AKVAN BEAST

Menu

​​Contact me

Mail: info@hamidsculpture.ir
​​​​​​​Instagram: hamid_sculpture
Tell: +98912-379-3931

HAMID RAHIMI BAFERANI OFFICIAL WEBSITE​​​​​​​